Hur man konverterar PDF till BMP med Java REST API

Denna korta handledning visar hur du konverterar PDF till BMP med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till BMP-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du vill konvertera PDF till BMP i Java Low Code API så kan detta åstadkommas genom att använda detta kodexempel tillsammans med de angivna stegen.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till BMP i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPageConvertToBmp-metoden för att Konvertera PDF till BMP med REST API
  7. Spara den utgående BMP-filen på lokal disk

Kod för PDF till BMP-konvertering i Java Low Code API

Ovanstående kodavsnitt gör att du kan konvertera PDF till BMP med Java REST API. Du behöver bara mata in en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner BMP-utdatafilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Denna PDF till BMP-konverteringsfunktion kan utövas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst.

En liknande funktion finns i följande ämne: Hur man konverterar PDF till XLSX med Java REST API

 Svenska