Konvertera TIFF till PDF med NET REST API

I det här skarpa ämnet kommer du att lära dig hur du konverterar TIFF till PDF med NET REST API. Vi kommer att utveckla en TIFF till PDF-konverterare med C# Low Code API genom att följa de detaljerade och tydliga stegen som nämns i följande avsnitt. Denna applikation kan integreras med alla .NET-applikationer som stöds i Windows-, Linux- eller macOS-miljöer och konvertering kan göras gratis.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera TIFF till PDF med NET REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:et för att konvertera TIFF till PDF
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter för att utföra TIFF till PDF-konvertering
  3. Ange käll-TIFF och mata ut PDF-filnamn
  4. Läs TIFF-källfilen och ladda upp den till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med indatafilström och PDF-format
  6. Anropa metoden ConvertImage för att konvertera TIF till PDF med NET REST API
  7. Spara den utgående PDF-filen på den lokala disken med den returnerade svarsströmmen

Ovannämnda steg omvandlar filtypen från TIFF till PDF med C# Low Code API. Vi kommer att börja med initieringen av konfigurationen av SDK:n genom att skapa klassobjektet ImagingAPI. Vi kommer sedan att ladda TIFF-källfilen med en FileStream och instansiera ett ConvertImageRequest-klassobjekt som vidare används för att utföra konverteringen till en PDF med metoden ConvertImage() .

Kod för TIFF till PDF-konvertering i NET Low Code API

Denna exempelkod ger dig möjlighet att konvertera TIFF till PDF med C# Cloud API. Du måste tillhandahålla en TIFF-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och sedan ladda ner PDF-filströmmen för att spara den lokalt. Du kan förbättra konverteringsprocessen genom att ställa in egenskaperna under instansieringen av ConvertImageRequest-objektet som är inställda på null som standard i den här exempelkoden.

I den här handledningen har vi lärt oss att omvandla TIFF till PDF med Cloud API. Om du är intresserad av att utföra JPEG till PDF-konvertering, se artikeln om hur du Konvertera JPG till PDF med NET REST API.

 Svenska