Konvertera PNG till PDF med NET REST API

I den här grundläggande artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar PNG till PDF med NET REST API. Vi kommer att generera en PNG till PDF-konverterare med C# Low Code API genom att följa de detaljerade och tydliga stegen som nämns i följande avsnitt. Den utvecklade applikationen kan integreras med alla .NET-applikationer som stöds i Windows-, Linux- eller macOS-miljöer och konvertering kan göras gratis.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PNG till PDF med NET REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:et för att konvertera PNG till PDF
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter för att utföra PNG till PDF-konvertering
  3. Ange käll-PNG och mata ut PDF-filnamn
  4. Läs käll-PNG-filen och ladda upp den till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med inmatning av PNG-filström och PDF-format
  6. Anropa metoden ConvertImage för att konvertera PNG till PDF med NET REST API
  7. Spara den renderade PDF-filströmmen på den lokala disken

Ovannämnda steg omvandlar filtypen från PNG till PDF med C# Low Code API. Vi kommer att börja med initieringen av konfigurationen av SDK:n genom att skapa klassobjektet ImagingAPI. Vi kommer sedan att ladda käll-PNG-filen med en FileStream och instansiera ett ConvertImageRequest-klassobjekt som vidare används för att utföra konverteringen till en PDF med metoden ConvertImage() .

Kod för PNG till PDF-konvertering i NET Low Code API

Denna grundläggande exempelkod ger dig möjlighet att konvertera PNG till PDF med C# Cloud API. Allt du behöver göra är att ange sökvägen för PNG-bilden på disken med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och sedan efter att konverteringsprocessen är klar, ladda ner PDF-filströmmen för att spara den lokalt.

I den här handledningen har vi lärt oss att omvandla PNG till PDF med Cloud API. Om du är intresserad av att utföra konvertering från WEBP till PDF, se artikeln om hur du Konvertera WEBP till PDF med NET REST API.

 Svenska