Konvertera EMF till PDF med NET REST API

I den här enkla artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar EMF till PDF med NET REST API. Vi kommer att skapa en EMF till PDF-omvandlare med C# Low Code API genom att följa de detaljerade stegen som nämns i följande avsnitt. Den utvecklade applikationen kan användas med alla .NET-applikationer som stöds i macOS, Windows eller Linux-miljöer och konvertering kan göras gratis.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera EMF till PDF med NET REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:et för att konvertera EMF till PDF
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter för att utföra EMF till PDF-konvertering
  3. Ange käll-EMF och mata ut PDF-filnamn
  4. Läs käll-EMF-filen och ladda upp den till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med inmatad EMF-filström och PDF-format
  6. Anropa metoden ConvertImage för att konvertera EMF till PDF med NET REST API
  7. Spara den renderade PDF-filströmmen på den lokala disken

Ovanstående steg återger filtypen från EMF till PDF med C# Low Code API. Vi börjar med konfigurationen av SDK:n genom att initiera klassobjektet ImagingAPI. Vi kommer sedan att ladda käll-EMF-filen med en FileStream och skapa en instans av ConvertImageRequest-klassobjektet som vidare kommer att användas för att utföra konverteringen till en PDF-fil med metoden ConvertImage() .

Kod för EMF till PDF-konvertering i NET Low Code API

Denna exakta exempelkod visar hur man konverterar EMF till PDF med C# Cloud API. Efter att ha åtgärdat de nödvändiga kraven måste du tillhandahålla en sökväg för käll-EMF-avbildningen på disken och genom att använda Aspose.Imaging REST API SDK utför renderingen till PDF. PDF-filströmmen hämtas efter att konverteringen är klar och du kan sedan spara den lokalt på disken.

In this simple article, we have covered to transform EMF to PDF with Cloud API. If you are interested in performing JPEG2000 to PDF conversion, refer to the article on how to Convert JPEG2000 to PDF with NET REST API.

 Svenska