Konvertera BMP till WEBP med NET REST API

Den här exakta artikeln låter dig lära dig hur du konverterar BMP till WEBP med NET REST API. Vi kommer att utveckla en BMP till WEBP-omvandlare med C# Low Code API genom att följa de omfattande och förenklade stegen som nämns i avsnitten nedan. Den utvecklade applikationen kan integreras med alla .NET-applikationer som stöds i Windows-, macOS- eller Linux-miljöer och konvertering kan göras enkelt och gratis.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera BMP till WEBP med NET REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:et för att konvertera BMP till WEBP
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter för att utföra BMP till WEBP-konvertering
  3. Ange käll-BMP och mata ut WEBP-filnamn
  4. Läs käll-BMP-filen och ladda upp den till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med indatafilström och utdata WEBP-format
  6. Anropa metoden ConvertImage för att konvertera BMP till WEBP med NET REST API
  7. Spara den utgående WEBP-filen på den lokala disken med den returnerade svarsströmmen

Den tidigare nämnda processen transformerar filtypen från BMP till WEBP med C# Low Code API. Vi kommer att börja med initieringen av konfigurationen av SDK:n genom att skapa klassobjektet ImagingAPI. Vi kommer sedan att hämta käll-BMP-filen från disken med en FileStream och skapa klassen ConvertImageRequest som används vidare för att utföra konverteringen till en WEBP med metoden ConvertImage() .

Kod för BMP till WEBP-konvertering i NET Low Code API

Den här exempelkoden gör att du kan konvertera BMP till WEBP med C# Cloud API. Du behöver bara ge tillgång till en BMP-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och få den konverterade WEBP-filen för att spara den lokalt. Du kan främja konverteringsprocessen genom att ställa in egenskaper som lagring och mappnamn samtidigt som du skapar ConvertImageRequest-objektet som är inställt på null som standard i denna exempelkod.

I det här ämnet har vi utforskat hur vi omvandlar BMP till WEBP med Cloud API. Om du är intresserad av att utföra BMP till TIFF-konvertering, se artikeln om hur du Konvertera BMP till TIFF med NET REST API.

 Svenska