Konvertera BMP till PNG med NET REST API

I det här enkla ämnet kommer du att lära dig hur du konverterar BMP till PNG med NET REST API. Vi kommer att utveckla en BMP till PNG-omvandlare med C# Low Code API genom att följa de detaljerade och enkla riktlinjerna som nämns i avsnittet nedan. Denna applikation kan slås samman med vilken .NET-applikation som helst som stöds i Windows-, Linux- eller macOS-miljöer och konvertering kan utföras gratis.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera BMP till PNG med NET REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:et för att konvertera BMP till PNG
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter för att utföra BMP till PNG-konvertering
  3. Ange käll-BMP och utdata PNG-filnamn
  4. Läs käll-BMP-filen och ladda upp den till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med indatafilström och utdata PNG-format
  6. Anropa metoden ConvertImage för att konvertera BMP till PNG med NET REST API
  7. Spara utdata-PNG-filen på den lokala disken med den returnerade svarsströmmen

De angivna stegen transformerar filtypen från BMP till PNG med C# Low Code API. Vi kommer att börja med initieringen av konfigurationen av SDK:n genom att skapa en instans av klassen ImagingAPI. Detta kommer sedan att följas av att komma åt käll-BMP-filen med hjälp av en FileStream och skapa ConvertImageRequest-klassobjektet som vidare kommer att användas för att utföra konverteringen till en PNG-fil med metoden ConvertImage() .

Kod för BMP till PNG-konvertering i NET Low Code API

Det här exemplet låter dig konvertera BMP till PNG med C# Cloud API. Du behöver bara tillhandahålla en BMP-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata-PNG-filen för att spara den lokalt. Du kan förbättra konverteringsprocessen genom att ställa in olika argument under ConvertImageRequest-objektet som är inställda på null som standard i den här exempelkoden.

I det här exemplet har vi lärt oss att omvandla BMP till PNG med Cloud API. Om du funderar på att konvertera en BMP till en JPEG-bild, se artikeln om hur du Konvertera BMP till JPEG med NET REST API.

 Svenska