Konvertera BMP till PDF med NET REST API

I det här skarpa ämnet kommer du att lära dig hur du konverterar BMP till PDF med NET REST API. Vi kommer att utveckla en BMP till PDF-omvandlare med C# Low Code API genom att följa de detaljerade och tydliga stegen som nämns i följande avsnitt. Denna applikation kan integreras med alla .NET-applikationer som stöds i Windows-, Linux- eller macOS-miljöer och konvertering kan göras gratis.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera BMP till PDF med NET REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:et för att konvertera BMP till PDF
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter för att utföra BMP till PDF-konvertering
  3. Ange käll-BMP och mata ut PDF-filnamn
  4. Läs käll-BMP-filen och ladda upp den till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med indatafilström och PDF-format
  6. Anropa metoden ConvertImage för att konvertera BMP till PDF med NET REST API
  7. Spara den utgående PDF-filen på den lokala disken med den returnerade svarsströmmen

Ovannämnda steg omvandlar filtypen från BMP till PDF med C# Low Code API. Vi kommer att börja med initieringen av konfigurationen av SDK:n genom att skapa klassobjektet ImagingAPI. Vi kommer sedan att ladda käll-BMP-filen med en FileStream och instansiera ett ConvertImageRequest-klassobjekt som vidare används för att utföra konverteringen till en PDF med metoden ConvertImage() .

Kod för BMP till PDF-konvertering i NET Low Code API

Denna exempelkod ger dig möjlighet att konvertera BMP till PDF med C# Cloud API. Du behöver bara tillhandahålla en BMP-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner PDF-filen för att spara den lokalt. Du kan anpassa konverteringsprocessen ytterligare genom att ställa in olika egenskaper under instansieringen av ConvertImageRequest-objektet som är inställda på null som standard i den här exempelkoden.

I den här handledningen har vi lärt oss att omvandla BMP till PDF med Cloud API. Om du är intresserad av att utföra BMP till JPEG-konvertering, se artikeln om hur du Konvertera BMP till JPEG med NET REST API.

 Svenska