Hur man konverterar SVG till WMF med Java REST API

I den här korta handledningen får du lära dig hur du konverterar SVG till WMF med Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) är ett vektorbildformat för tvådimensionell grafik. Det är ett XML-baserat filformat som gör det möjligt för utvecklare och designers att skapa interaktiv webbgrafik av hög kvalitet. SVG-filer är skalbara, vilket innebär att de kan ändras i storlek utan att förlora kvalitet.

Tvärtom, WMF (Windows Metafile) är ett vektorgrafikfilformat utvecklat av Microsoft och används främst i Windows-applikationer. WMF-filer lagrar vektor- eller bitmappsbilder, inklusive text, linjer, kurvor och andra objekt som kan ritas eller skrivas ut. Om du vill konvertera SVG till WMF i Java Low Code API så kan detsamma utföras med hjälp av följande exempel.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera SVG till WMF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata SVG-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anropa convertImage-metoden för att Konvertera SVG till WMF med REST API
  7. Spara den utgående WMF-filen på lokal disk

Kod för SVG till WMF-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet som ges i det här inlägget låter dig konvertera SVG till WMF med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla SVG-filen med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata WMF-fil för att spara den lokalt.

Ovanstående SVG till WMF-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

Följande länk visar en liknande funktion som kan vara till hjälp för dig: Hur man konverterar GIF till PNG med Java REST API

 Svenska