Hur man konverterar SVG till PSD med Java REST API

This step by step tutorial elaborates how to convert SVG to PSD with Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) is an XML-based vector image format for two-dimensional graphics with support for interactivity and animation. The SVG specification is an open standard developed by the World Wide Web Consortium (W3C) since 1999. SVG-bilder och deras beteenden definieras i XML-textfiler. Det betyder att de kan sökas, indexeras, skriptas och vid behov komprimeras. Som XML-filer kan SVG-bilder skapas och redigeras med vilken textredigerare som helst, såväl som med ritprogram.

En PSD-fil (Photoshop-dokument) är dock en bildfilstyp skapad av Adobe Photoshop, det mest populära bildredigeringsprogrammet. En PSD-fil lagrar en bild med stöd för de flesta bildbehandlingsalternativ som finns i Photoshop. Dessa inkluderar lager med masker, transparens, text, alfakanaler och dekorfärger, urklippsbanor och duotoninställningar. Om du behöver konvertera SVG till PSD i Java Low Code API så kan detsamma uppnås med hjälp av följande kod.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera SVG till PSD i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata SVG-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera SVG till PSD med REST API
  7. Spara utdata-PSD-filen på lokal disk

Kod för SVG till PSD-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet som anges ovan hjälper dig att konvertera SVG till PSD med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla SVG-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata-PSD-fil för att spara den lokalt.

Denna SVG till PSD-konvertering kan konsumeras med valfri kod- eller lågkodsapp på vilket operativsystem som helst.

Följande ämne utforskar en liknande funktion som också kan vara till hjälp: Hur man konverterar JPG till GIF med Java REST API

 Svenska