Hur man konverterar SVG till PNG med Java REST API

I den här korta handledningen får du lära dig hur du konverterar SVG till PNG med Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) är ett XML-baserat vektorbildformat för tvådimensionell grafik. Den används för att visa en mängd olika grafik på webben och stöds av de flesta webbläsare. SVG-formatet är upplösningsoberoende, vilket innebär att en SVG-grafik kan skalas till valfri storlek utan att förlora kvalitet.

En PNG-fil (Portable Network Graphics) är en typ av rasterbildsfilformat som använder förlustfri komprimering för att lagra bilder. PNG-filer används vanligtvis för att lagra grafik för webbbilder, som logotyper eller ikoner, och har högre kvalitet än andra filformat, som JPG eller GIF. PNG-filer är större än andra filformat, men stöder 24-bitars färg, vilket möjliggör ett mycket bredare färgspektrum än andra filformat. Om du behöver konvertera SVG till PNG i Java Low Code API kan detta uppnås genom att använda följande kodavsnitt.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera SVG till PNG i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata SVG-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera SVG till PNG med REST API
  7. Spara utdata-PNG-filen på lokal disk

Kod för SVG till PNG-konvertering i Java Low Code API

Ovanstående kodavsnitt hjälper dig att konvertera SVG till PNG med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla SVG-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata-PNG-fil för att spara den lokalt.

Ovanstående SVG till PNG-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilket operativsystem som helst.

Följande länk visar en liknande funktion som kan vara till hjälp för dig: Hur man konverterar GIF till JPG med Java REST API

 Svenska