Hur man konverterar PNG till PSD med Java REST API

Denna handledning hjälper dig att förstå hur du konverterar PNG till PSD med Java REST API. PNG (Portable Network Graphics) är ett filformat för bildkomprimering som stöder förlustfri datakomprimering. Det utvecklades i mitten av 1990-talet som en förbättrad, icke-patenterad ersättning för Graphics Interchange Format (GIF). PNG stöder 24-bitars färg, så det är ett utmärkt val för att visa bilder med många färger, till exempel digitala fotografier, och stöder både 8-bitars (256 färger) och 24-bitars (16 miljoner färger) färgdjup. PNG stöder också transparens, vilket kan vara användbart för att lägga över bilder på varandra.

Men PSD (Photoshop Document) är ett Adobe Photoshop-filformat specifikt för att lagra data för en enskild bild i ett Adobe Photoshop-projekt. Dessa filer innehåller all information för en enda bild, inklusive alla lager, text och effekter som används för att skapa den. PSD-filer är designade för att användas med Adobe Photoshop, men kan också öppnas med andra bildredigeringsprogram. Om du är intresserad av PNG till PSD-konvertering i Java Low Code API kan samma sak uppnås genom att använda detta kodexempel.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PNG till PSD i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PNG-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera PNG till PSD med REST API
  7. Spara utdata-PSD-filen på lokal disk

Kod för PNG till PSD-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden i det här inlägget gör att du kan konvertera PNG till PSD med Java REST API. Du behöver bara ladda upp PNG-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata-PSD-fil för att spara den lokalt.

Ovanstående PNG till PSD-konvertering kan konsumeras med alla appar utan kod eller lågkod på alla operativsystem.

Du kan också kolla in en annan liknande funktion på följande sida: Hur man konverterar PNG till GIF med Java REST API

 Svenska