Hur man konverterar PNG till JPG med Java REST API

Denna korta handledning visar hur du konverterar PNG till JPG med Java REST API. PNG (Portable Network Graphics) är ett filformat för förlustfri bildkomprimering. Det används ofta för att lagra bilder på webben och för att skapa grafik med transparent bakgrund. PNG-filer erbjuder en högre grad av färgnoggrannhet än GIF-filer och stöder 24-bitars färg, jämfört med 8-bitars färgbegränsningen för GIF.

Å andra sidan är JPEG (Joint Photographic Experts Group) ett populärt bildfilformat som används för digitala bilder. Det används för att lagra och överföra digitala bilder och är det vanligaste bildfilformatet på internet. JPEG-filer skapas vanligtvis med hjälp av ett bildredigeringsprogram som Photoshop. JPEG-filer är komprimerade filer, vilket innebär att de innehåller färre bilddata än ett icke-komprimerat format som TIFF, men kan fortfarande producera bilder av hög kvalitet. Om du behöver konvertera PNG till JPG i Java Low Code API kan detta utföras med hjälp av följande kodavsnitt.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PNG till JPG i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PNG-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera PNG till JPG med REST API
  7. Spara den utgående JPG-filen på lokal disk

Kod för PNG till JPG-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet på den här sidan låter dig konvertera PNG till JPG med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla PNG-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata JPG-fil för att spara den lokalt.

Denna PNG till JPG-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst.

Du kan också kolla ett relaterat ämne på följande länk: Hur man konverterar GIF till JPG med Java REST API

 Svenska