Hur man konverterar JPG till WEBP med Java REST API

I denna enkla och enkla handledning kommer du att förstå hur du konverterar JPG till WEBP med Java REST API. JPG (eller JPEG) är ett bildfilformat som står för Joint Photographic Experts Group. Det är ett populärt bildformat som används för att lagra digitala foton och används ofta för webbgrafik på grund av sin lilla filstorlek och höga bildkvalitet. JPG-bilder används ofta för webbdesign, såväl som för utskrift av fotografier.

Medan WEBP är ett bildfilformat utvecklat av Google som används för förlustfri och förlustfri komprimering. Det här formatet stöder både animerade bilder och stillbilder och är utformat för att vara mer effektivt än andra bildformat som JPEG och PNG. WEBP-bilder är vanligtvis mindre i storlek än andra bildfilformat, vilket gör dem idealiska för användning på webbplatser och i applikationer. Om du är intresserad av JPG till WEBP-konvertering i Java Low Code API så kan detsamma utföras med hjälp av koden nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera JPG till WEBP i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen JPG och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera JPG till WEBP med REST API
  7. Spara den utgående WEBP-filen på lokal disk

Kod för JPG till WEBP-konvertering i Java Low Code API

Exempelkodavsnittet som anges ovan låter dig konvertera JPG till WEBP med Java REST API. Du behöver bara mata in JPG-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata WEBP-fil för att spara den lokalt.

Denna JPG till WEBP-konverteringsfunktion kan konsumeras med alla appar utan kod eller lågkod på vilken enhet eller dator som helst.

Du kan också kolla in en annan liknande funktion på följande sida: Hur man konverterar WEBP till PDF med Java REST API

 Svenska