Hur man konverterar JPG till BMP med Java REST API

I den här korta handledningen kommer du att lära dig hur du konverterar JPG till BMP med Java REST API. JPG (eller JPEG) är ett bildfilformat som står för Joint Photographic Experts Group. Det är det vanligaste bildformatet för digitala fotografier och används ofta för webbgrafik, lagring av digitala bilder och fotografier. JPG-filer är vanligtvis mindre i storlek än andra bildfilformat, vilket gör dem idealiska för att dela eller ladda upp online.

Tvärtom, BMP (Bitmapp) är ett bildfilformat som används för att lagra digitala bitmappsbilder, särskilt på Microsoft Windows och OS/2 operativsystem. BMP-filer kan lagra digitala 2D-bilder i både svartvitt och färg, både med och utan komprimering. BMP-filer kan också lagra digitala bilder upp till 32 bitar per pixel, vilket möjliggör över 16 miljoner färger. Om du vill konvertera JPG till BMP i Java Low Code API kan detsamma utföras genom att använda detta kodexempel.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera JPG till BMP i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen JPG och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera JPG till BMP med REST API
  7. Spara den utgående BMP-filen på lokal disk

Kod för JPG till BMP-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet som anges ovan ger dig möjlighet att konvertera JPG till BMP med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla en JPG-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner BMP-utdatafilen för att spara den lokalt.

Den här JPG till BMP-konverteringsfunktionen kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken enhet eller dator som helst.

En annan relevant funktion finns på följande webbadress: Hur man konverterar GIF till BMP med Java REST API

 Svenska