Hur man konverterar GIF till PDF med Java REST API

I den här handledningen lär du dig hur du konverterar GIF till PDF med Java REST API. Ett GIF (Graphics Interchange Format) är ett bitmappsbildformat som introducerades 1987 och som fortfarande används i stor utsträckning idag. Den stöder upp till 8 bitar per pixel för varje bild, vilket gör att en enda bild kan referera till sin egen palett med upp till 256 olika färger valda från 24-bitars RGB-färgrymden. Den stöder också animationer och tillåter en separat palett med upp till 256 färger för varje bildruta.

PDF (Portable Document Format) är dock ett filformat som används för att presentera och utbyta dokument på ett tillförlitligt sätt, oberoende av programvara, hårdvara eller operativsystem. PDF är uppfunnet av Adobe och är nu en öppen standard som underhålls av International Organization for Standardization (ISO). PDF-filer kan innehålla text, bilder, data och annan information. De kan också innehålla hyperlänkar och knappar, digitala signaturer, ljud, video och mer. Om du vill ha GIF till PDF-konvertering i Java Low Code API så kan detta utföras med hjälp av följande exempel.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera GIF till PDF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata GIF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera GIF till PDF med REST API
  7. Spara den utgående PDF-filen på lokal disk

Kod för GIF till PDF-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden som delas ovan ger dig möjlighet att konvertera GIF till PDF med Java REST API. Du behöver bara mata in GIF-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata-PDF-fil för att spara den lokalt.

Vid konvertering av GIF till PDF konverteras varje enskild bildruta i GIF-bilden till en sida i en PDF och denna kod producerar en enda PDF-fil som innehåller alla ramar i GIF-bilden.

Den här funktionen för konvertering av GIF till PDF kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

Du kan också kolla ett relaterat ämne på följande länk: Hur man konverterar TIFF till PDF med Java REST API

 Svenska