Hur man konverterar BMP till WEBP med Java REST API

I denna enkla och enkla handledning kommer du att förstå hur du konverterar BMP till WEBP med Java REST API. BMP (eller bitmapp) är ett bildfilformat som lagrar digitala bitmappsbilder. Det används ofta i Windows-operativsystem, där det är standardbildformatet. BMP-filer är vanligtvis okomprimerade och innehåller en filrubrik, bitmappsinformationshuvud och råbildsdata. BMP-filformatet kan lagra digitala 2D-bilder av olika storlekar, upplösningar och färgdjup. Men WEBP är ett bildfilformat utvecklat av Google som använder både förlustfri och förlustfri komprimering för att minska filstorleken utan att offra bildkvaliteten. Det stöds av de flesta moderna webbläsare och används för att visa bilder på webben. WEBP erbjuder överlägsen komprimering till andra bildformat, såsom JPEG, PNG och GIF, vilket resulterar i mindre filstorlekar med minimal kvalitetsförlust. Om du behöver BMP till WEBP-konvertering i Java Low Code API så kan detta åstadkommas med hjälp av denna exempelkod.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera BMP till WEBP i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata BMP-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera BMP till WEBP med REST API
  7. Spara den utgående WEBP-filen på lokal disk

Kod för BMP till WEBP-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden som delas ovan hjälper dig att konvertera BMP till WEBP med Java REST API. Du behöver helt enkelt mata in BMP-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata WEBP-fil för att spara den lokalt.

Denna BMP till WEBP-konverteringsfunktion kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst.

En liknande funktion finns i följande ämne: Hur man konverterar BMP till JPG med Java REST API

 Svenska