Jak przekonwertować JPG na BMP za pomocą Java REST API

W tym krótkim samouczku dowiesz się, jak konwertować JPG na BMP za pomocą Java REST API. JPG (lub JPEG) to format pliku obrazu, który oznacza Joint Photographic Experts Group. Jest to najczęściej używany format obrazu dla fotografii cyfrowych i jest szeroko stosowany w grafice internetowej, do przechowywania cyfrowych obrazów i fotografii. Pliki JPG są zwykle mniejsze niż inne formaty plików graficznych, co czyni je idealnymi do udostępniania lub przesyłania online.

Wręcz przeciwnie, BMP (bitmapa) to format pliku obrazu używany do przechowywania cyfrowych obrazów bitmapowych, zwłaszcza w systemach operacyjnych Microsoft Windows i OS/2. Pliki BMP umożliwiają przechowywanie cyfrowych obrazów 2D zarówno w trybie monochromatycznym, jak i kolorowym, zarówno z kompresją, jak i bez. Pliki BMP mogą również przechowywać obrazy cyfrowe do 32 bitów na piksel, co pozwala na ponad 16 milionów kolorów. Jeśli chcesz konwertować JPG na BMP w Java Low Code API, to samo można zrobić za pomocą tego przykładowego kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować JPG na BMP w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik JPG i prześlij go do chmury
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować JPG na BMP przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik BMP na dysku lokalnym

Kod do konwersji JPG na BMP w Java Low Code API

Powyższy fragment kodu umożliwia konwersję JPG na BMP za pomocą Java REST API. Wystarczy dostarczyć plik JPG za pomocą pakietu Aspose.Imaging REST API SDK i pobrać wyjściowy plik BMP, aby zapisać go lokalnie.

Ta funkcja konwersji JPG na BMP może być używana z dowolnymi aplikacjami bez kodu lub z niskim kodem na dowolnym urządzeniu lub komputerze.

Inną istotną funkcję można znaleźć pod następującym adresem URL: Jak przekonwertować GIF na BMP za pomocą Java REST API

 Polski