Voeg een paginanummer toe in Word met NET REST API

In dit artikel wordt beschreven hoe u een paginanummer toevoegt in Word met de NET REST API. U leert hoe u een paginanummer in Word kunt plaatsen met C# REST API door Aspose.Words voor .NET Cloud SDK te gebruiken. Er zijn verschillende opties beschikbaar voor het instellen van de eigenschappen van de paginanummering, zoals het formaat, de plaatsing, de uitlijning, het startpaginanummer en andere vlaggen.

Voorwaarde

Stappen voor het nummeren van pagina’s in Word met C# Low Code API

  1. Initialiseer het object WordsApi door de gekloonde ID en het geheim in te stellen om paginanummers toe te voegen
  2. Lees het ingevoerde Word-bestand in de geheugenstroom om de pagina’s te nummeren
  3. CrMaak het PageNumber-object en stel de gewenste eigenschappen in, zoals uitlijning, formaat, startpaginanummer, enz.
  4. Maak het InsertPageNumbersOnlineRequest-object door het invoerbestand, het aanvraagobject en de naam van het uitvoerbestand op te geven
  5. Roep de InsertPageNumbersOnline aan om paginanummers toe te voegen aan het invoerwoordbestand
  6. Haal het uitvoerbestand uit het antwoord op en sla het op de schijf op

De bovenstaande stappen definiëren hoe u paginanummer toevoegt in Word met C# Low Code API. Begin het proces door het WordsApi-object en het PageNumber-object te maken om de parameters voor de paginanummering in te stellen. Maak ten slotte het object InsertPageNumbersOnlineRequest en gebruik dit in de methode InsertPageNumbersOnline() om paginanummers in het invoer-Word-bestand in te voegen.

Code om paginanummers toe te voegen aan een Word-document met C# REST API

Deze voorbeeldcode laat zien hoe u een paginanummer invoegt in Word met NET REST API. De klasse PageNumber bevat verschillende parameters en de meeste ervan zijn verplicht in te stellen. Daarom kunt u alle eigenschappen instellen om uitzonderingen te voorkomen. De naam van het uitvoerbestand is handig bij het ophalen van het uitvoerbestand van het antwoordobject dat door de API-aanroep wordt geretourneerd.

In dit onderwerp hebben we het proces geleerd van het toevoegen van paginanummers aan een bestaand Word-bestand. Als u een voetnoot in een Word-bestand wilt invoegen, raadpleegt u het volgende artikel: Voetnoot invoegen in Word met NET REST API.

 Nederlands