Converteer WMF naar PDF met NET REST API

In dit voorbeeldonderwerp leert u hoe u WMF kunt omzetten naar PDF met de NET REST API**. We zullen een WMF naar PDF-converter ontwikkelen met C# Low Code API door de gedetailleerde en eenvoudige stappen te volgen die in de volgende sectie worden vermeld. Deze applicatie kan worden gebruikt met elke .NET-applicatie die wordt ondersteund in macOS-, Windows- of Linux-omgevingen en de conversie kan gratis worden uitgevoerd.

Voorwaarde

Stappen om WMF naar PDF te converteren met NET REST API

  1. Stel de client-ID en het clientgeheim in voor de API om WMF naar PDF te converteren
  2. Maak een exemplaar van de ImagingAPI-klasse met clientreferenties om WMF naar PDF-conversie uit te voeren
  3. Geef de bron-WMF en uitvoer-PDF-bestandsnamen op
  4. Lees het WMF-bronbestand en upload het naar de cloudopslag
  5. Maak een exemplaar van ConvertImageRequest met invoer WMF-bestandsstroom en uitvoer PDF-formaat
  6. Roep de methode ConvertImage aan om WMF naar PDF te converteren met NET REST API
  7. Sla de gerenderde PDF-bestandsstream op de lokale schijf op

Het bovengenoemde geeft het bestandstype van WMF naar PDF weer met C# Low Code API. We beginnen met de configuratie van de SDK door het ImagingAPI-klasseobject te initialiseren. Vervolgens laden we het WMF-bronbestand met behulp van een FileStream en maken we een instantie van het klasseobject ConvertImageRequest dat verder zal worden gebruikt om de conversie naar een PDF uit te voeren met behulp van de ConvertImage()-methode.

Code voor conversie van WMF naar PDF in NET Low Code API

Deze heldere voorbeeldcode laat zien hoe u WMF naar PDF kunt converteren met C# Cloud API. Nadat u aan de vereiste vereisten heeft voldaan, moet u een pad voor de WMF-bronafbeelding op de schijf opgeven en met behulp van de Aspose.Imaging REST API SDK de conversie naar PDF uitvoeren. De PDF-bestandsstroom wordt geretourneerd nadat de conversie is voltooid en u kunt deze vervolgens lokaal op de schijf opslaan.

In dit basisartikel hebben we besproken hoe WMF naar PDF kan worden getransformeerd met Cloud API. Als u geïnteresseerd bent in het uitvoeren van conversies van PSD naar PDF, raadpleegt u het artikel over hoe u dit kunt doen: Converteer PSD naar PDF met NET REST API.

 Nederlands