Converteer GIF naar PDF met NET REST API

In dit eenvoudige onderwerp ontdekt u hoe u GIF kunt omzetten naar PDF met de NET REST API**. We zullen een GIF naar PDF-converter maken met C# Low Code API door de gedetailleerde en eenvoudige stappen te volgen die in de volgende sectie worden vermeld. Deze applicatie kan worden samengevoegd met elke .NET-applicatie die wordt ondersteund in Windows-, Linux- of macOS-omgevingen en de conversie kan gratis worden uitgevoerd.

Voorwaarde

Stappen om GIF naar PDF te converteren met NET REST API

  1. Stel de client-ID en het clientgeheim in voor de API om GIF naar PDF te converteren
  2. Maak een exemplaar van de ImagingAPI-klasse met clientreferenties om GIF naar PDF-conversie uit te voeren
  3. Geef de bron-GIF en uitvoer-PDF-bestandsnamen op
  4. Lees het voorbeeld-GIF-bestand en upload het naar de cloudopslag
  5. Maak een object van ConvertImageRequest met invoerbestandsstroom en uitvoer-PDF-formaat
  6. Roep de methode ConvertImage aan om GIF naar PDF te converteren met NET REST API
  7. Sla het geconverteerde PDF-bestand op de lokale schijf op met de geretourneerde antwoordstroom

De bovenstaande stappen transformeren het bestandstype van GIF naar PDF met C# Low Code API. We beginnen met de initialisatie van de SDK-configuratie door de ImagingAPI-klasse-instantie te maken. Vervolgens zullen we toegang krijgen tot het GIF-bronbestand met behulp van een FileStream vanaf de schijf en een ConvertImageRequest-klasseobject instantiëren dat verder wordt gebruikt voor het uitvoeren van de conversie naar een PDF met behulp van de ConvertImage()-methode.

Code voor conversie van GIF naar PDF in NET Low Code API

Met deze voorbeeldcode kunt u GIF naar PDF converteren met C# Cloud API. U moet een GIF-bestand aanleveren met behulp van de Aspose.Imaging REST API SDK en vervolgens na de conversie de uitvoer-PDF-bestandsstroom downloaden om deze lokaal op te slaan. U kunt tijdens het maken van de ConvertImageRequest-instantie ook de andere optionele eigenschappen instellen die in deze voorbeeldcode standaard op null zijn ingesteld.

In dit artikel hebben we geleerd GIF naar PDF te transformeren met Cloud API. Als u geïnteresseerd bent in het uitvoeren van conversie van TIFF naar PDF, raadpleegt u het artikel over hoe u Converteer TIFF naar PDF met NET REST API kunt doen.

 Nederlands