Converteer EMF naar PDF met NET REST API

In dit eenvoudige artikel leert u hoe u EMF kunt omzetten naar PDF met de NET REST API**. We zullen een EMF naar PDF-converter maken met C# Low Code API door de gedetailleerde stappen te volgen die in de volgende sectie worden vermeld. De ontwikkelde applicatie kan worden gebruikt met elke .NET-applicatie die wordt ondersteund in macOS-, Windows- of Linux-omgevingen en conversie kan gratis worden uitgevoerd.

Voorwaarde

Stappen om EMF naar PDF te converteren met NET REST API

  1. Stel de client-ID en het clientgeheim in voor de API om EMF naar PDF te converteren
  2. Maak een exemplaar van de ImagingAPI-klasse met clientreferenties om EMF naar PDF-conversie uit te voeren
  3. Geef de bron-EMF en uitvoer-PDF-bestandsnamen op
  4. Lees het EMF-bronbestand en upload het naar de cloudopslag
  5. Maak een exemplaar van ConvertImageRequest met invoer-EMF-bestandsstroom en uitvoer-PDF-formaat
  6. Roep de methode ConvertImage aan om EMF naar PDF te converteren met NET REST API
  7. Sla de gerenderde PDF-bestandsstream op de lokale schijf op

De bovenstaande stappen geven het bestandstype van EMF naar PDF weer met C# Low Code API. We beginnen met de configuratie van de SDK door het ImagingAPI-klasseobject te initialiseren. Vervolgens laden we het EMF-bronbestand met behulp van een FileStream en maken we een instantie van het klasseobject ConvertImageRequest dat verder zal worden gebruikt om de conversie naar een PDF uit te voeren met behulp van de ConvertImage()-methode.

Code voor EMF naar PDF-conversie in NET Low Code API

Deze precieze voorbeeldcode laat zien hoe u EMF naar PDF kunt converteren met C# Cloud API. Nadat u aan de vereiste vereisten heeft voldaan, moet u een pad opgeven voor de bron-EMF-afbeelding op de schijf en door gebruik te maken van de Aspose.Imaging REST API SDK wordt de weergave naar PDF uitgevoerd. De PDF-bestandsstroom wordt verkregen nadat de conversie is voltooid en u kunt deze vervolgens lokaal op de schijf opslaan.

In this simple article, we have covered to transform EMF to PDF with Cloud API. If you are interested in performing JPEG2000 to PDF conversion, refer to the article on how to Convert JPEG2000 to PDF with NET REST API.

 Nederlands