Converteer BMP naar WEBP met NET REST API

In dit specifieke artikel leert u hoe u BMP kunt omzetten naar WEBP met de NET REST API**. We zullen een BMP naar WEBP-converter ontwikkelen met C# Low Code API door de uitgebreide en vereenvoudigde stappen te volgen die in de onderstaande secties worden vermeld. De ontwikkelde applicatie kan worden geïntegreerd met elke .NET-applicatie die wordt ondersteund in Windows-, macOS- of Linux-omgevingen en conversie kan eenvoudig en gratis worden uitgevoerd.

Voorwaarde

Stappen om BMP naar WEBP te converteren met NET REST API

  1. Stel de client-ID en het clientgeheim in voor de API om BMP naar WEBP te converteren
  2. Maak een exemplaar van de ImagingAPI-klasse met clientreferenties om BMP naar WEBP-conversie uit te voeren
  3. Geef de bron-BMP en uitvoer-WEBP-bestandsnamen op
  4. Lees het bron-BMP-bestand en upload het naar de cloudopslag
  5. Maak een exemplaar van ConvertImageRequest met invoerbestandsstream en uitvoer-WEBP-indeling
  6. Roep de methode ConvertImage aan om BMP naar WEBP te converteren met NET REST API
  7. Sla het uitvoer-WEBP-bestand op de lokale schijf op met de geretourneerde antwoordstroom

Het bovengenoemde proces transformeert het bestandstype van BMP naar WEBP met C# Low Code API. We beginnen met de initialisatie van de configuratie van de SDK door het ImagingAPI-klasseobject te maken. Vervolgens halen we het bron-BMP-bestand van de schijf met behulp van een FileStream en maken we de ConvertImageRequest-klasse-instantie die verder wordt gebruikt voor het uitvoeren van de conversie naar een WEBP met behulp van de ConvertImage()-methode.

Code voor conversie van BMP naar WEBP in NET Low Code API

Met deze voorbeeldcode kunt u BMP naar WEBP converteren met C# Cloud API. U hoeft alleen toegang te geven tot een BMP-bestand met behulp van de Aspose.Imaging REST API SDK en het geconverteerde uitvoer-WEBP-bestand op te halen om het lokaal op te slaan. U kunt het conversieproces bevorderen door eigenschappen zoals opslag en mapnaam in te stellen terwijl u het ConvertImageRequest-object maakt dat in deze voorbeeldcode standaard op null is ingesteld.

In dit onderwerp hebben we onderzocht hoe BMP naar WEBP kan worden getransformeerd met Cloud API. Als u geïnteresseerd bent in het uitvoeren van een conversie van BMP naar TIFF, raadpleegt u het artikel over hoe u Converteer BMP naar TIFF met NET REST API kunt doen.

 Nederlands