A DOCX konvertálása BMP-vé a Java REST API segítségével

Ez a rövid oktatóanyag bemutatja, hogyan lehet a DOCX-et BMP-re konvertálni a Java REST API-val a felhőben. A DOCX BMP formátumba exportálásához az Aspose.Words for Java Cloud SDK-t használjuk. Ha DOCX-ből BMP-be konvertálásra van szüksége a Java Low Code API-ban, akkor ugyanezt végrehajthatja az alábbi kód és lépések használatával.

Előfeltétel

Lépések a DOCX konvertálásához BMP-vé a Java REST API-ban

  1. Állítsa be az API ügyfélazonosítóját és ügyféltitkát
  2. Hozzon létre egy WordsAPI osztály objektumot az ügyfél hitelesítő adataival
  3. Adja meg a bemeneti és kimeneti fájlokat
  4. Olvassa be a bemeneti DOCX fájlt, és töltse fel a felhőtárhelyre
  5. Hozzon létre egy WordsAPI objektumot bemeneti és kimeneti fájlformátumokkal
  6. Hívja a convertDocument metódust a DOCX konvertálásához BMP-vé a REST API használatával
  7. Mentse a kimeneti BMP fájlt a helyi lemezre

Kód DOCX-ből BMP-be konvertálásához Java Low Code API-ban

A fent megadott minta kódrészlet segít a DOCX konvertálásában BMP-vé a Java REST API segítségével. Csak meg kell adnia a DOCX fájlt az Aspose.Words REST API SDK for Java segítségével, és letöltenie kell a kimeneti BMP fájlt, hogy helyileg mentse az Aspose konverziós API online használatával.

Ez a DOCX BMP konvertálási funkció bármilyen kód nélküli vagy alacsony kódú alkalmazással kihasználható Windows, Linux vagy Mac rendszeren.

A következő témakör egy hasonló funkciót vizsgál, amely szintén hasznos lehet: DOCX konvertálása TIFF-re a Java REST API segítségével

 Magyar