PDF konvertálása BMP-be a NET REST API segítségével

Ez a rövid oktatóanyag bemutatja, hogyan lehet konvertálni a(z) PDF-et BMP-re NET REST API-val a felhőben. A PDF-fájl BMP-vé konvertálásához a C# Low Code API-val, az Aspose.PDF-et használjuk a C# Cloud SDK-hoz. Ezt a feladatot a kódminta és a megadott lépések használatával lehet végrehajtani.

Előfeltétel

A PDF-ből Bitmap formátumba konvertálás lépései a C# Low Code API segítségével

  1. Állítsa be az API ügyfélazonosítóját és ügyféltitkát
  2. Hozzon létre egy objektumot a PdfApi osztályból az ügyfél hitelesítő adataival
  3. Adja meg a bemeneti és kimeneti fájlokat
  4. Olvassa el a bemeneti PDF fájlt, és töltse fel egy felhőtárhelyre
  5. Hívja a PutPageConvertToBmp metódust a megadott oldalszámhoz a PDF konvertálásához BMP-vé a net REST API-val
  6. Töltse le és mentse a kimeneti BMP fájlt a helyi lemezre

Kód a PDF konvertálásához BMP formátumba a C# Low Code API segítségével

A fenti kódrészlet lehetővé teszi a PDF konvertálását Bitmap fájllá a C# REST API segítségével. Csak be kell vinnie egy PDF-fájlt az Aspose.PDF REST API SDK for C# segítségével, és letöltenie kell a kimeneti BMP fájlt, hogy helyileg mentse az Aspose online konverziós API használatával.

Ez a PDF-ből BMP-vé konvertáló funkció bármilyen kód nélküli vagy alacsony kódú alkalmazással használható bármilyen platformon.

Hasonló funkció található a következő témakörben: Hogyan A PDF konvertálása XLS-re a NET REST API segítségével.

 Magyar