PDF konvertálása SVG-vé a Java REST API segítségével

A következő, lépésről lépésre bemutatott útmutató bemutatja, hogyan lehet alakítani a(z) PDF fájlt SVG-re a Java REST API segítségével a felhőben. A PDF SVG formátumba történő exportálásához az Aspose.PDF fájlt használjuk a Java Cloud SDK-hoz. Ha PDF-ből SVG-be szeretne konvertálni Java Low Code API-ban, akkor ezt az alábbi kód és lépések segítségével hajthatja végre.

Előfeltétel

A PDF SVG formátumú konvertálásának lépései a Java REST API-ban

  1. Állítsa be az API ügyfélazonosítóját és ügyféltitkát
  2. Hozzon létre egy pdfApi osztályú objektumot az ügyfél hitelesítő adataival
  3. Adja meg a bemeneti és kimeneti fájlokat
  4. Olvassa el a bemeneti PDF fájlt, és töltse fel a felhőtárhelyre
  5. Hozzon létre egy pdfApi objektumot bemeneti és kimeneti fájlformátumokkal
  6. Hívja a putPdfInStorageToSvg metódust a PDF konvertálásához SVG-vé a REST API segítségével
  7. Mentse a kimeneti SVG fájlt a helyi lemezre

Kód PDF-ből SVG-vé konvertálásához Java Low Code API-ban

A fent megadott mintakódrészlet lehetővé teszi, hogy PDF-et SVG-vé konvertáljon a Java REST API segítségével. Csak PDF fájlt kell megadnia az Aspose.PDF REST API SDK for Java segítségével, és letöltenie kell a kimeneti SVG fájlt, hogy helyileg mentse az Aspose online konverziós API használatával.

A fenti PDF SVG formátumú konvertálás bármely kód nélküli vagy alacsony kódú alkalmazással használható Windows, Linux vagy Mac rendszeren.

Egy másik releváns funkció a következő URL-címen található: PDF konvertálása DOCX-be a Java REST API segítségével

 Magyar