Pretvorite PDF u EMF pomoću C# REST API-ja

Ovaj britki vodič pokazuje vam kako pretvoriti PDF u EMF pomoću C# REST API-ja u oblaku. Kako bismo izvezli PDF u EMF format, koristimo Aspose.PDF za C# Cloud SDK. Ako vam je potrebna pretvorba PDF-a u EMF u C# Low Code API, tada se isto može učiniti uz pomoć donjih koraka i koda.

Preduvjet

Koraci za pretvaranje PDF-a u EMF u C# REST API-ju

  1. Konfigurirajte ID klijenta i Tajnu klijenta za API
  2. Upotrijebite instancu klase PdfApi koristeći vjerodajnice klijenta
  3. Navedite ulazne i izlazne datoteke
  4. Pročitajte ulaznu PDF datoteku i prenesite je u pohranu u oblaku
  5. Pozovite metodu PutPageConvertToEmf za konvertiranje PDF-a u EMF pomoću REST API-ja
  6. Spremite izlaznu EMF datoteku na lokalni disk

Gore spomenuti koraci postižu low code C# PDF to EMF Conversion API. Morate osigurati PDF datoteku uz pomoć Aspose.PDF REST API SDK za C# i spremiti izlaznu EMF datoteku kako biste je spremili lokalno pomoću Aspose API-ja za pretvorbu na mreži.

Kod za pretvorbu PDF-a u EMF u C# Low Code API-ju

Gornji primjer koda izvodi PDF u EMF s C# Low Code API i može se koristiti s bilo kojom aplikacijom bez koda ili s niskim kodom na Windows, Linux ili Mac.

U ovoj smo temi naučili konvertirati PDF u EMF pomoću NET REST API-ja. Ako želite naučiti o pretvaranju PDF-a u HTML, pogledajte poveznicu, kako pretvorite PDF u HTML pomoću C# REST API-ja.

 Hrvatski