Kako pretvoriti PDF u PDFA pomoću Java REST API-ja

Kratki vodič u nastavku razrađuje kako pretvoriti PDF u PDFA pomoću Java REST API-ja u oblaku. Kako bismo izvezli PDF u PDFA format, koristimo Aspose.PDF za Java Cloud SDK. Ako ste zainteresirani za pretvorbu PDF-a u PDFA u Java Low Code API-ju, onda se isto može učiniti pomoću donjeg koda i koraka.

Preduvjet

Koraci za pretvaranje PDF-a u PDFA u Java REST API-ju

  1. Postavite ID klijenta i Tajnu klijenta za API
  2. Stvorite objekt klase pdfApi s vjerodajnicama klijenta
  3. Navedite ulazne i izlazne datoteke
  4. Pročitajte ulaznu PDF datoteku i prenesite je u pohranu u oblaku
  5. Napravite instancu pdfApi s ulaznim i izlaznim formatima datoteka
  6. Pozovite metodu putPdfInStorageToPdfA za konvertiranje PDF-a u PDFA koristeći REST API
  7. Spremite izlaznu PDFA datoteku na lokalni disk

Kod za pretvorbu PDF-a u PDFA u Java Low Code API-ju

Gore prikazani kod pomaže vam pretvoriti PDF u PDFA pomoću Java REST API-ja. U ovom kodu pretvaramo PDF u PDF/A-1a, ali možete pretvoriti u PDF/A-1b i druge formate tako da metodi date odgovarajuću vrstu. Jednostavno trebate unijeti PDF datoteku uz pomoć Aspose.PDF REST API SDK za Javu i preuzeti izlaznu PDF/A datoteku kako biste je spremili lokalno pomoću Aspose API-ja za pretvorbu na mreži.

Gore navedena konverzija PDF-a u PDFA može se izvršiti s bilo kojom aplikacijom bez koda ili s niskim kodom na bilo kojem operativnom sustavu.

Provjerite povezanu značajku na sljedećoj poveznici: Kako pretvoriti PDF u XLSX pomoću Java REST API-ja

 Hrvatski