با NET REST API DOCX را به EPUB تبدیل کنید

این مقاله ساده مکانیسم تبدیل DOCX به EPUB با NET REST API را شرح می‌دهد. Aspose.Words for .NET Cloud SDK را می توان برای صادرات یک فایل DOCX به یک فایل EPUB استفاده کرد. اگر می‌خواهید یک تبدیل Word DOCX به EPUB با C# Low Code API ایجاد کنید، مراحل زیر را دنبال کنید و با استفاده از کد نمونه کار، این ویژگی را امتحان کنید.

پيش نياز

  • [ایجاد یک حساب کاربری و دریافت اعتبار API] ( https://kb.aspose.cloud/ fa/total/net/how-to-create-aspose-cloud-apis-account/)
  • دانلود Aspose.Words Cloud SDK for .NET to perform DOCX to EPUB conversion
  • برای تبدیل DOCX به EPUB، پروژه C# را با SDK بالا راه اندازی کنید

مراحل تبدیل Word DOC به EPUB با C# Low Code API

  1. برای تبدیل DOCX به EPUB، Client ID و Client Secret را برای API تنظیم کنید
  2. یک شی از کلاس WordsAPI را با اعتبار کلاینت نمونه سازی کنید
  3. فایل های ورودی DOCX و خروجی EPUB را مشخص کنید
  4. فایل ورودی DOCX را در جریان فایل بخوانید و به عنوان آرگومان به نمونه کلاس ConvertDocumentRequest ارسال کنید.
  5. برای تبدیل DOCX به EPUB با استفاده از REST API، روش ConvertDocument را فراخوانی کنید.
  6. فایل EPUB تبدیل شده را روی دیسک محلی ذخیره کنید

مراحل بالا پوشش سریع DOCX به EPUB را با استفاده از REST API تضمین می کند. کارشناس با استفاده از Aspose.Words برای .NET REST SDK و گرفتن نمونه ای از WordsApi با ارائه شناسه lent و مقادیر مخفی برای اشتراک شروع می کند. فایل منبع DOCX با استفاده از جریان فایل از روی دیسک بارگذاری می شود و با استفاده از روش ConvertDocument() تبدیل Word به EPUB در فضای ابری تکمیل می شود و فایل EPUB قابل ذخیره بر روی دیسک محلی بازگردانده می شود.

کد برای تبدیل DOC به EPUB با NET REST API

این کد مثال مبنایی را برای توسعه یک Word document به EPUB با C# REST API ارائه می دهد. شما می توانید پارامترهای اضافی را در طول فرآیند تبدیل مانند نام فایل خروجی، مسیر سند خروجی و رمز عبور فایل منبع تنظیم کنید. این ویژگی تبدیل DOCX به EPUB را می توان با هر برنامه بدون کد یا کم کد در هر سیستم عاملی که از این SDK پشتیبانی می کند استفاده کرد.

در این مبحث با تبدیل DOCX به EPUB با استفاده از C# REST API آشنا شدیم. اگر علاقه مند به رندر BMP برای فایل DOCX هستید، به مقاله نحوه تبدیل DOCX به BMP با .NET REST API مراجعه کنید.

 فارسی