با NET REST API یک Word DOC را به MHTML تبدیل کنید

این مبحث شامل فرآیند تبدیل کلمه DOC به MHTML با NET REST API است. ما از Aspose.Words برای NET Cloud SDK برای ارائه DOC به MHTML با C# Low Code API استفاده می کنیم. مراحل ارائه شده در زیر در این مقاله را دنبال کنید و یک نمونه کد C# REST API در حال اجرا را امتحان کنید.

پيش نياز

مراحل تبدیل Word به MHTML با NET REST API

  1. برای تبدیل DOC به MHTML، Client ID و Client Secret را برای API تنظیم کنید
  2. نمونه سازی یک شی از کلاس WordsAPI با اعتبار کاربری
  3. فایل ورد ورودی و نام فایل MHTML خروجی را تنظیم کنید
  4. فایل منبع Word DOC را با استفاده از FileStream بخوانید
  5. نمونه ConvertDocumentRequest را با استفاده از FileStream و فرمت فایل خروجی ایجاد کنید
  6. از روش ConvertDocument برای تبدیل Word DOC به MHTML با استفاده از شی ConvertDocumentRequest استفاده کنید.
  7. فایل MHTML تولید شده را روی دیسک محلی ذخیره کنید

مراحل ذکر شده در بالا، تبدیل فرمت فایل از Word به MHTML با C# Low Code API را توضیح می دهد. این فرآیند با تنظیم Secret/id کلاینت در شی Configuration و ایجاد نمونه ای از کلاس WordsApi با استفاده از پیکربندی داده شده آغاز می شود. در مراحل بعدی، فایل Word منبع به یک FileStream خوانده می شود و برای تبدیل DOC ورودی به MHTML به نمونه ConvertDocumentRequest ارسال می شود.

کد برای توسعه تبدیل Word DOC به MHTML با C# Low Code API

این کد نمونه فرآیند تبدیل DOC به MHTML با C# REST API را نشان می دهد. نمونه کلاس ConvertDocumentRequest با جریان بایت فایل ورودی و فرمت فایل خروجی همراه با گزینه های دیگر برای پیکربندی مکان فونت، رمز عبور برای بارگیری فایل های ورد رمزگذاری شده و جزئیات رمزگذاری هنگام باز کردن فایل ورودی، مقداردهی اولیه می شود. در نهایت از متد ConvertDocument() برای تبدیل فایل DOCX به MHTML استفاده می شود.

در این مبحث به نحوه تبدیل فایل DOC به MHTML با C# REST API پرداخته ایم. اگر به دنبال تبدیل سند Word به فایل MD هستید، به مقاله نحوه تبدیل Word DOC به Markdown با NET REST API مراجعه کنید.

 فارسی