با NET REST API یک Word DOC را به HTML تبدیل کنید

این آموزش فرآیند تبدیل کلمه DOC به HTML با NET REST API را شرح می‌دهد. ما از Aspose.Words برای NET Cloud SDK برای صادرات DOC به HTML با C# Low Code API استفاده خواهیم کرد. مراحل ارائه شده در این مقاله را دنبال کنید و این ویژگی را با استفاده از نمونه کد C# REST API در حال اجرا امتحان کنید.

پيش نياز

مراحل تبدیل Word به HTML با NET REST API

  1. برای تبدیل DOC به HTML، Client ID و Client Secret را برای API تنظیم کنید
  2. نمونه ای از کلاس WordsAPI را با اطلاعات کاربری خود نمونه سازی کنید
  3. فایل های ورودی و خروجی را تنظیم کنید
  4. فایل ورودی DOC را در یک شی FileStream بخوانید
  5. با استفاده از FileStream و فرمت فایل خروجی، شی ConvertDocumentRequest را ایجاد کنید.
  6. فراخوانی متد ConvertDocument برای تبدیل DOC به HTML با استفاده از شی ConvertDocumentRequest
  7. فایل HTML خروجی را روی دیسک محلی ذخیره کنید

مراحل فوق، تبدیل فرمت فایل از Word به HTML با C# Low Code API را توضیح می دهد. این فرآیند با تنظیم Secret/id کلاینت در شی Configuration و ایجاد یک شی کلاس WordsApi با استفاده از پیکربندی داده شده آغاز می شود. در مرحله بعد، فایل Word منبع به یک شی FileStream خوانده می شود که در نمونه ConvertDocumentRequest برای تبدیل DOC ورودی به HTML استفاده می شود.

کد برای توسعه تبدیل Word DOC به HTML با C# Low Code API

این کد نمونه فرآیند تبدیل DOC به HTML با C# REST API را نشان می دهد. شی کلاس ConvertDocumentRequest با جریان بایت فایل ورودی و فرمت فایل خروجی همراه با گزینه هایی برای تنظیم مکان فونت، رمز عبور فایل های Word رمزگذاری شده و جزئیات رمزگذاری هنگام بارگیری فایل ورودی آغاز می شود. در نهایت متد ConvertDocument() در کلاس WordsApi فراخوانی می شود تا فایل DOC را به HTML تبدیل کند.

همچنین می‌توانید ویژگی مشابه دیگری را در صفحه زیر بررسی کنید: تبدیل Word DOC به Markdown با NET REST API.

 فارسی