نحوه ایجاد حساب Aspose Cloud و دریافت کلیدهای API

در این آموزش گام به گام، نحوه ایجاد یک حساب کاربری جدید برای Aspose Cloud low code REST APIs را به شما نشان خواهیم داد. پس از ایجاد یک حساب کاربری، می توانید داشبورد را مشاهده کنید و کلیدهای API و غیره را دریافت کنید.

مراحل ایجاد حساب Aspose Cloud APIs

  1. رفتن به Dashboard.Aspose.Cloud
  2. شما به صفحه Single Sign On هدایت خواهید شد
  3. برای یک حساب کاربری جدید روی Sign Up کلیک کنید
  4. پس از ایجاد حساب کاربری خود وارد شوید
  5. یک برنامه جدید در داشبورد ایجاد کنید
  6. فضای ذخیره سازی پیش فرض را انتخاب کنید
  7. Client ID و Client Secret را از بخش Client Credentials برنامه دریافت کنید

Once you have got the client credentials after creating an account, you should be able to use these API access details with REST API calls.

 فارسی