Δημιουργήστε ένα έγγραφο PDF με το NET REST API

Αυτός ο οδηγός σάς βοηθά να κατανοήσετε πώς να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF με το NET REST API. Θα μάθετε να αναπτύσσετε έναν δημιουργό PDF με C# Low Code API δημιουργώντας ένα νέο αρχείο PDF και προσθέτοντας κάποιο κείμενο σε αυτό. Για την εργασία με αυτήν τη δυνατότητα παρέχονται λεπτομερή βήματα και δείγμα κώδικα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη δημιουργία ενός PDF με το C# REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία της κλάσης PdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο PDF χρησιμοποιώντας την κλήση API PutCreateDocument
  4. Δημιουργήστε μια Παράγραφο και ορίστε κάποιο κείμενο σε αυτήν χρησιμοποιώντας κλάσεις Segment και TextLine
  5. Προσθέστε την παράγραφο στο νέο αρχείο PDF στην πρώτη σελίδα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PutAddText
  6. Κατεβάστε το τελικό αρχείο PDF και αποθηκεύστε το σε μια ροή
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο PDF εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για λογισμικό δημιουργίας PDF με C# Low Code API

Αυτό το απόσπασμα κώδικα σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έγγραφο PDF στο διαδίκτυο με το C# Low Code API. Μπορείτε να δώσετε το όνομα του αρχείου και μια παράγραφο που περιέχει κάποιο κείμενο σε αυτό με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK. Τέλος, κατεβάστε το αρχείο PDF εξόδου με το καθορισμένο κείμενο για να το αποθηκεύσετε τοπικά.

Χρησιμοποιήστε το παραπάνω πρόγραμμα δημιουργίας PDF με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιοδήποτε περιβάλλον που υποστηρίζει αυτό το SDK.

Το παρακάτω θέμα εξηγεί τη δυνατότητα μετατροπής ενός αρχείου PDF σε έγγραφο του Word που μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη: Μετατρέψτε το PDF σε DOC με το NET REST API.

 Ελληνικά