Μετατρέψτε το PDF σε JPEG με το C# REST API

Το βασικό θέμα παρακάτω επεξεργάζεται τον τρόπο μετατροπής του PDF σε JPEG με το C# REST API στο cloud. Για την εξαγωγή PDF σε μορφή JPEG, αναφερόμαστε στο Aspose.PDF για C# Cloud SDK. Εάν θέλετε Μετατροπή PDF σε JPEG σε C# Low Code API, τότε αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια των βημάτων και του κώδικα που δίνονται παρακάτω.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε JPEG στο C# REST API

  1. Ορίστε το Client ID και το Client Secret για χρήση του API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης PdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Δώστε το όνομα του αρχείου εισόδου και του αρχείου εξόδου
  4. Αποκτήστε πρόσβαση στο αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στο χώρο αποθήκευσης cloud
  5. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο PutPageConvertToJpeg για Μετατροπή PDF σε JPEG χρησιμοποιώντας REST API
  6. Αποθηκεύστε το αρχείο JPEG εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε JPEG σε C# Low Code API

Το παράδειγμα κώδικα που χρησιμοποιείται σε αυτήν την ανάρτηση σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε PDF σε JPEG με το C# REST API. Απαιτείται μόνο να παρέχετε το αρχείο εισόδου PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για C# και να κάνετε λήψη του αρχείου JPEG εξόδου που μετατράπηκε για να το αποθηκεύσετε τοπικά στο δίσκο χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η προαναφερθείσα μετατροπή PDF σε JPEG μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε Linux, Windows ή Mac.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε μια άλλη παρόμοια λειτουργία στην ακόλουθη σελίδα: Πώς να Μετατρέψτε το PDF σε XLSX με το C# REST API.

 Ελληνικά