Μετατρέψτε το PDF σε EPUB με το C# REST API

Αυτό το σεμινάριο σάς βοηθά να κατανοήσετε πώς να μετατρέψετε το PDF σε EPUB με το C# REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε το PDF σε μορφή EPUB, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για το C# Cloud SDK. Εάν θέλετε Μετατροπή PDF σε EPUB σε C# Low Code API, τότε αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το παρακάτω απόσπασμα κώδικα μαζί με τα βήματα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε EPUB στο C# REST API

  1. Ορίστε το Client ID και το Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης PdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το σε αποθήκευση cloud
  5. Καλέστε τη μέθοδο PutPdfInStorageToEpub για Μετατροπή PDF σε EPUB χρησιμοποιώντας REST API
  6. Κάντε λήψη και αποθήκευση του αρχείου EPUB εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε EPUB σε C# Low Code API

Το παραπάνω απόσπασμα κώδικα σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε PDF σε EPUB με το C# REST API. Πρέπει μόνο να εισαγάγετε ένα αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για C# και να κάνετε λήψη του αρχείου EPUB εξόδου για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω μετατροπή PDF σε EPUB θα μπορούσε να καταναλωθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε Windows, Linux ή Mac.

Μια άλλη σχετική δυνατότητα βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση URL: Πώς να Μετατρέψτε το PDF σε MobiXML με το C# REST API.

 Ελληνικά