Μετατρέψτε το EMF σε PDF με το NET REST API

Σε αυτό το απλό άρθρο, θα μάθετε πώς να μετατρέπετε το EMF σε PDF με το NET REST API. Θα δημιουργήσουμε έναν μετατροπέα EMF σε PDF με C# Low Code API ακολουθώντας τα λεπτομερή βήματα που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα. Η αναπτυγμένη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε εφαρμογή .NET που υποστηρίζεται σε περιβάλλοντα macOS, Windows ή Linux και η μετατροπή μπορεί να γίνει δωρεάν.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή EMF σε PDF με το NET REST API

  1. Ορίστε το Client ID και το Client Secret για το API για μετατροπή EMF σε PDF
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία της κλάσης ImagingAPI με διαπιστευτήρια πελάτη για να πραγματοποιήσετε μετατροπή EMF σε PDF
  3. Καθορίστε το EMF προέλευσης και τα ονόματα αρχείων PDF εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο προέλευσης EMF και μεταφορτώστε το στο χώρο αποθήκευσης cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του ConvertImageRequest με ροή αρχείου εισόδου EMF και μορφή PDF εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο ConvertImage για μετατροπή EMF σε PDF με NET REST API
  7. Αποθηκεύστε τη ροή του αρχείου PDF που αποδόθηκε στον τοπικό δίσκο

Τα παραπάνω βήματα αποδίδουν τον τύπο αρχείου από EMF σε PDF με C# Low Code API. Θα ξεκινήσουμε με τη διαμόρφωση του SDK αρχικοποιώντας το αντικείμενο κλάσης ImagingAPI. Στη συνέχεια, θα φορτώσουμε το αρχείο προέλευσης EMF χρησιμοποιώντας ένα FileStream και θα δημιουργήσουμε μια παρουσία του αντικειμένου κλάσης ConvertImageRequest που θα χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για την εκτέλεση της μετατροπής σε PDF χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ConvertImage().

Κώδικας για μετατροπή EMF σε PDF στο NET Low Code API

Αυτό το ακριβές παράδειγμα κώδικα δείχνει πώς να μετατρέψετε το EMF σε PDF με το C# Cloud API. Μετά την αντιμετώπιση των προαπαιτούμενων απαιτήσεων, θα πρέπει να παρέχετε μια διαδρομή για την εικόνα EMF προέλευσης στο δίσκο και χρησιμοποιώντας το Aspose.Imaging REST API SDK εκτελεί την απόδοση σε PDF. Η ροή του αρχείου PDF λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής και μπορείτε στη συνέχεια να την αποθηκεύσετε τοπικά στο δίσκο.

In this simple article, we have covered to transform EMF to PDF with Cloud API. If you are interested in performing JPEG2000 to PDF conversion, refer to the article on how to Convert JPEG2000 to PDF with NET REST API.

 Ελληνικά