Μετατρέψτε το BMP σε WEBP με το NET REST API

Αυτό το ακριβές άρθρο θα σας επιτρέψει να μάθετε πώς να μετατρέπετε το BMP σε WEBP με το NET REST API. Θα αναπτύξουμε έναν μετατροπέα BMP σε WEBP με C# Low Code API ακολουθώντας τα ολοκληρωμένα και απλουστευμένα βήματα που αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες. Η αναπτυγμένη εφαρμογή μπορεί να ενσωματωθεί με οποιαδήποτε εφαρμογή .NET που υποστηρίζεται σε περιβάλλοντα Windows, macOS ή Linux και η μετατροπή μπορεί να γίνει εύκολα και δωρεάν.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή BMP σε WEBP με το NET REST API

  1. Ορίστε το Client ID και το Client Secret για το API για μετατροπή BMP σε WEBP
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία της κλάσης ImagingAPI με διαπιστευτήρια πελάτη για να πραγματοποιήσετε μετατροπή BMP σε WEBP
  3. Καθορίστε τα ονόματα αρχείων BMP προέλευσης και εξόδου WEBP
  4. Διαβάστε το αρχείο προέλευσης BMP και μεταφορτώστε το στο χώρο αποθήκευσης cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του ConvertImageRequest με ροή αρχείου εισόδου και μορφή εξόδου WEBP
  6. Καλέστε τη μέθοδο ConvertImage για μετατροπή BMP σε WEBP με NET REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο εξόδου WEBP στον τοπικό δίσκο με την επιστρεφόμενη ροή απόκρισης

Η προαναφερθείσα διαδικασία μετατρέπει τον τύπο αρχείου από BMP σε WEBP με C# Low Code API. Θα ξεκινήσουμε με την προετοιμασία της διαμόρφωσης του SDK δημιουργώντας το αντικείμενο κλάσης ImagingAPI. Στη συνέχεια, θα λάβουμε το αρχείο προέλευσης BMP από το δίσκο χρησιμοποιώντας ένα FileStream και θα δημιουργήσουμε την παρουσία κλάσης ConvertImageRequest που χρησιμοποιείται περαιτέρω για την εκτέλεση της μετατροπής σε ένα WEBP χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ConvertImage().

Κώδικας για μετατροπή BMP σε WEBP στο NET Low Code API

Αυτό το παράδειγμα κώδικα σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε BMP σε WEBP με C# Cloud API. Χρειάζεται μόνο να δώσετε πρόσβαση σε ένα αρχείο BMP με τη βοήθεια του Aspose.Imaging REST API SDK και να λάβετε το μετατρεπόμενο αρχείο εξόδου WEBP για να το αποθηκεύσετε τοπικά. Μπορείτε να προωθήσετε τη διαδικασία μετατροπής ορίζοντας ιδιότητες όπως αποθήκευση και όνομα φακέλου, ενώ δημιουργείτε το αντικείμενο ConvertImageRequest που έχει οριστεί ως μηδενικό από προεπιλογή σε αυτό το δείγμα κώδικα.

Σε αυτό το θέμα, έχουμε εξερευνήσει τη μετατροπή BMP σε WEBP με το Cloud API. Εάν ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε μετατροπή BMP σε TIFF, ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με τον τρόπο Μετατρέψτε το BMP σε TIFF με το NET REST API.

 Ελληνικά