Μετατρέψτε το BMP σε PDF με το NET REST API

Σε αυτό το ξεκάθαρο θέμα, θα μάθετε πώς να μετατρέπετε το BMP σε PDF με το NET REST API. Θα αναπτύξουμε έναν μετατροπέα BMP σε PDF με C# Low Code API ακολουθώντας τα λεπτομερή και ξεκάθαρα βήματα που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα. Αυτή η εφαρμογή μπορεί να ενσωματωθεί με οποιαδήποτε εφαρμογή .NET που υποστηρίζεται σε περιβάλλοντα Windows, Linux ή macOS και η μετατροπή μπορεί να γίνει δωρεάν.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή BMP σε PDF με το NET REST API

  1. Ορίστε το Client ID και το Client Secret για το API για μετατροπή BMP σε PDF
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία της κλάσης ImagingAPI με διαπιστευτήρια πελάτη για να πραγματοποιήσετε μετατροπή BMP σε PDF
  3. Καθορίστε τα ονόματα αρχείων BMP προέλευσης και εξόδου PDF
  4. Διαβάστε το αρχείο προέλευσης BMP και μεταφορτώστε το στο χώρο αποθήκευσης cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του ConvertImageRequest με ροή αρχείου εισόδου και μορφή PDF εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο ConvertImage για μετατροπή BMP σε PDF με NET REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο PDF εξόδου στον τοπικό δίσκο με την επιστρεφόμενη ροή απόκρισης

Τα προαναφερθέντα βήματα μετατρέπουν τον τύπο αρχείου από BMP σε PDF με C# Low Code API. Θα ξεκινήσουμε με την προετοιμασία της διαμόρφωσης του SDK δημιουργώντας το αντικείμενο κλάσης ImagingAPI. Στη συνέχεια, θα φορτώσουμε το αρχείο προέλευσης BMP χρησιμοποιώντας ένα FileStream και θα δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο κλάσης ConvertImageRequest που χρησιμοποιείται περαιτέρω για την εκτέλεση της μετατροπής σε PDF χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ConvertImage().

Κώδικας για μετατροπή BMP σε PDF στο NET Low Code API

Αυτό το παράδειγμα κώδικα σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε BMP σε PDF με C# Cloud API. Απλώς πρέπει να παρέχετε ένα αρχείο BMP με τη βοήθεια του Aspose.Imaging REST API SDK και να κάνετε λήψη του αρχείου PDF εξόδου για να το αποθηκεύσετε τοπικά. Μπορείτε να προσαρμόσετε περαιτέρω τη διαδικασία μετατροπής ορίζοντας διάφορες ιδιότητες κατά την εγκατάσταση του αντικειμένου ConvertImageRequest που έχουν οριστεί ως μηδενικές από προεπιλογή σε αυτό το δείγμα κώδικα.

Σε αυτό το σεμινάριο, μάθαμε να μετατρέπουμε το BMP σε PDF με το Cloud API. Εάν ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε μετατροπή BMP σε JPEG, ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με τον τρόπο Μετατρέψτε το BMP σε JPEG με το NET REST API.

 Ελληνικά