Převeďte PDF do PNG pomocí C# REST API

Tento návod krok za krokem ukazuje, jak převést PDF na PNG pomocí C# REST API v cloudu. Pro export PDF do formátu PNG používáme Aspose.PDF pro C# Cloud SDK. Pokud potřebujete převod PDF do PNG v C# Low Code API, lze to provést pomocí následujících kroků a úryvku kódu.

Předpoklad

Kroky pro převod PDF na PNG v C# REST API

  1. Nakonfigurujte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Použijte instanci třídy PdfApi s přihlašovacími údaji klienta
  3. Zadejte názvy zdrojových souborů PDF a výstupních souborů PNG
  4. Načtěte zdrojový PDF soubor a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Použijte metodu PutPageConvertToPng k převedení PDF do PNG pomocí REST API
  6. Uložte převedený soubor PNG na místní disk

Kód pro převod PDF do PNG v C# Low Code API

Výše uvedený příklad kódu vám umožňuje převést PDF do PNG pomocí C# REST API. Musíte pouze poskytnout zdrojový soubor PDF pomocí sady Aspose.PDF REST API SDK pro C# a stáhnout převedený soubor PNG a uložit jej lokálně pomocí online rozhraní Aspose conversion API.

Na výše uvedenou konverzi PDF do PNG lze odkazovat v jakýchkoli aplikacích bez kódu nebo s nízkým kódem v systémech Windows, Linux nebo Mac.

Pokud se chcete dozvědět o převodu obrázků PDF na JPEG, přečtěte si článek o Převeďte PDF do JPEG pomocí C# REST API.

 Čeština