Jak převést PDF do XML pomocí Java REST API

Tento krátký tutoriál vám ukáže, jak převést PDF na XML pomocí Java REST API v cloudu. Abychom exportovali PDF do formátu XML, používáme Aspose.PDF pro Java Cloud SDK. Pokud máte zájem o převod PDF do XML v Java Low Code API, můžete toho dosáhnout pomocí tohoto ukázkového kódu a kroků.

Předpoklad

Kroky pro převod PDF do XML v Java REST API

  1. Nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte instanci třídy pdfApi s přihlašovacími údaji klienta
  3. Určete vstupní a výstupní soubory
  4. Přečtěte si vstupní PDF soubor a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte instanci pdfApi se vstupními a výstupními formáty souborů
  6. Zavolejte metodu putPdfInStorageToXML pro převod PDF do XML pomocí REST API
  7. Uložte výstupní soubor XML na místní disk

Kód pro konverzi PDF do XML v Java Low Code API

Výše sdílený ukázkový kód vám umožňuje převádět PDF do XML pomocí Java REST API. Stačí vložit soubor PDF pomocí sady Aspose.PDF REST API SDK pro Java a stáhnout výstupní soubor XML, abyste jej mohli uložit lokálně pomocí online rozhraní Aspose conversion API.

Tento převod PDF do XML lze použít s libovolnými aplikacemi bez kódu nebo s nízkým kódem na jakémkoli zařízení nebo počítači.

Také pro vás může být užitečná související funkce: Jak převést PDF do DOCX pomocí Java REST API

 Čeština