Jak převést PDF na SVG pomocí Java REST API

Následující výukový program krok za krokem ukazuje, jak převést PDF na SVG pomocí Java REST API v cloudu. Pro export PDF do formátu SVG používáme Aspose.PDF pro Java Cloud SDK. Pokud byste chtěli převod PDF na SVG v Java Low Code API, můžete to provést pomocí kódu a kroků uvedených níže.

Předpoklad

Kroky pro převod PDF na SVG v Java REST API

  1. Nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte objekt třídy pdfApi s přihlašovacími údaji klienta
  3. Určete vstupní a výstupní soubory
  4. Přečtěte si vstupní PDF soubor a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte objekt pdfApi se vstupními a výstupními formáty souborů
  6. Zavolejte metodu putPdfInStorageToSvg pro převod PDF na SVG pomocí REST API
  7. Uložte výstupní soubor SVG na místní disk

Kód pro převod PDF na SVG v Java Low Code API

Výše uvedený ukázkový fragment kódu vám umožňuje převést PDF na SVG pomocí Java REST API. Potřebujete pouze poskytnout soubor PDF s pomocí Aspose.PDF REST API SDK pro Java a stáhnout výstupní soubor SVG, abyste jej mohli uložit lokálně pomocí Aspose conversion API online.

Výše uvedený převod PDF na SVG lze použít s libovolnými aplikacemi bez kódu nebo s nízkým kódem na Windows, Linux nebo Mac.

Další relevantní funkci lze nalézt na následující adrese URL: Jak převést PDF do DOCX pomocí Java REST API

 Čeština