Jak převést PDF do PNG pomocí Java REST API

Tento návod krok za krokem ukazuje, jak převést PDF na PNG pomocí Java REST API v cloudu. Pro export PDF do formátu PNG používáme Aspose.PDF pro Java Cloud SDK. Pokud potřebujete převod PDF do PNG v Java Low Code API, lze to provést pomocí následujících kroků a úryvku kódu.

Předpoklad

Kroky pro převod PDF na PNG v Java REST API

  1. Nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte instanci třídy pdfApi s přihlašovacími údaji klienta
  3. Určete vstupní a výstupní soubory
  4. Přečtěte si vstupní PDF soubor a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte objekt pdfApi se vstupními a výstupními formáty souborů
  6. Zavolejte metodu putPageConvertToPng pro převod PDF do PNG pomocí REST API
  7. Uložte výstupní soubor PNG na místní disk

Kód pro převod PDF do PNG v Java Low Code API

Výše uvedený ukázkový kód vám umožňuje převést PDF do PNG pomocí Java REST API. Jednoduše musíte dodat soubor PDF s pomocí Aspose.PDF REST API SDK pro Javu a stáhnout výstupní soubor PNG, abyste jej mohli lokálně uložit pomocí online konverzního API Aspose.

Výše uvedený převod PDF do PNG lze použít s libovolnými aplikacemi bez kódu nebo s nízkým kódem v systémech Windows, Linux nebo Mac.

Další relevantní funkci lze nalézt na následující adrese URL: Jak převést PDF do XLSX pomocí Java REST API

 Čeština