Převeďte EMF do PDF pomocí NET REST API

V tomto jednoduchém článku se dozvíte, jak převést EMF na PDF pomocí NET REST API. Vytvoříme převaděč EMF na PDF s C# Low Code API podle podrobných kroků uvedených v následující části. Vyvinutou aplikaci lze použít s jakoukoli aplikací .NET podporovanou v prostředí macOS, Windows nebo Linux a převod lze provést zdarma.

Předpoklad

Kroky pro převod EMF do PDF pomocí NET REST API

  1. Nastavte ID klienta a Tajný klíč klienta pro rozhraní API pro převod EMF do PDF
  2. Vytvořte instanci třídy ImagingAPI s přihlašovacími údaji klienta pro provedení převodu EMF do PDF
  3. Zadejte názvy zdrojových EMF a výstupních souborů PDF
  4. Přečtěte si zdrojový soubor EMF a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte instanci ConvertImageRequest se vstupním proudem souboru EMF a výstupním formátem PDF
  6. Zavolejte metodu ConvertImage pro převod EMF do PDF pomocí NET REST API
  7. Uložte vykreslený datový proud souboru PDF na místní disk

Výše uvedené kroky vykreslují typ souboru z EMF do PDF s C# Low Code API. Začneme konfigurací SDK inicializací objektu třídy ImagingAPI. Poté načteme zdrojový soubor EMF pomocí FileStream a vytvoříme instanci objektu třídy ConvertImageRequest, který bude dále použit k provedení převodu do PDF pomocí metody ConvertImage().

Kód pro převod EMF do PDF v NET Low Code API

Tento přesný příklad kódu ukazuje, jak převést EMF do PDF pomocí C# Cloud API. Po splnění nezbytných požadavků je třeba zadat cestu ke zdrojovému obrazu EMF na disku a pomocí sady Aspose.Imaging REST API SDK provede vykreslení do PDF. Proud souboru PDF se získá po dokončení převodu a můžete jej uložit lokálně na disk.

In this simple article, we have covered to transform EMF to PDF with Cloud API. If you are interested in performing JPEG2000 to PDF conversion, refer to the article on how to Convert JPEG2000 to PDF with NET REST API.

 Čeština