Převeďte BMP na WEBP pomocí NET REST API

Tento přesný článek vám umožní naučit se převést BMP na WEBP pomocí NET REST API. Vyvineme převaděč BMP na WEBP s C# Low Code API podle komplexních a zjednodušených kroků uvedených v částech níže. Vyvinutou aplikaci lze integrovat s libovolnou aplikací .NET podporovanou v prostředích Windows, macOS nebo Linux a převod lze provést snadno a zdarma.

Předpoklad

Kroky k převodu BMP na WEBP pomocí NET REST API

  1. Chcete-li převést BMP na WEBP, nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte instanci třídy ImagingAPI s přihlašovacími údaji klienta k provedení převodu BMP na WEBP
  3. Zadejte názvy zdrojových souborů BMP a výstupních souborů WEBP
  4. Přečtěte si zdrojový soubor BMP a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte instanci ConvertImageRequest s proudem vstupního souboru a výstupním formátem WEBP
  6. Voláním metody ConvertImage převod BMP na WEBP pomocí NET REST API
  7. Uložte výstupní soubor WEBP na místní disk s vráceným tokem odpovědí

Výše uvedený proces transformuje typ souboru z BMP na WEBP pomocí C# Low Code API. Začneme s inicializací konfigurace SDK vytvořením objektu třídy ImagingAPI. Zdrojový soubor BMP pak získáme z disku pomocí FileStreamu a vytvoříme instanci třídy ConvertImageRequest, která se dále použije k provedení převodu na WEBP pomocí metody ConvertImage().

Kód pro převod BMP na WEBP v NET Low Code API

Tento příklad kódu vám umožňuje převést BMP na WEBP s C# Cloud API. Potřebujete pouze udělit přístup k souboru BMP pomocí sady Aspose.Imaging REST API SDK a získat převedený výstupní soubor WEBP pro jeho místní uložení. Proces převodu můžete dále rozvíjet nastavením vlastností, jako je název úložiště a složky, při vytváření objektu ConvertImageRequest, který je v tomto ukázkovém kódu standardně nastaven na hodnotu null.

V tomto tématu jsme prozkoumali transformaci BMP na WEBP pomocí Cloud API. Pokud máte zájem o převod BMP na TIFF, přečtěte si článek o tom, jak Převeďte BMP na TIFF pomocí NET REST API.

 Čeština