Převeďte BMP na PNG pomocí NET REST API

V tomto jednoduchém tématu se dozvíte, jak převést BMP na PNG pomocí NET REST API. Vyvineme převaděč BMP na PNG s C# Low Code API podle podrobných a jednoduchých pokynů uvedených v části níže. Tuto aplikaci lze sloučit s jakoukoli aplikací .NET podporovanou v prostředích Windows, Linux nebo macOS a převod lze provádět zdarma.

Předpoklad

Kroky k převodu BMP na PNG pomocí NET REST API

  1. Chcete-li převést BMP na PNG, nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte instanci třídy ImagingAPI s přihlašovacími údaji klienta pro provedení převodu BMP na PNG
  3. Zadejte názvy zdrojových souborů BMP a výstupních souborů PNG
  4. Přečtěte si zdrojový soubor BMP a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte instanci ConvertImageRequest s proudem vstupního souboru a výstupním formátem PNG
  6. Zavolejte metodu ConvertImage a převeďte BMP na PNG pomocí NET REST API
  7. Uložte výstupní soubor PNG na místní disk s vráceným tokem odpovědí

Zadané kroky transformují typ souboru z BMP na PNG s C# Low Code API. Začneme inicializací konfigurace SDK vytvořením instance třídy ImagingAPI. Poté bude následovat přístup ke zdrojovému souboru BMP pomocí FileStream a vytvoření objektu třídy ConvertImageRequest, který bude dále použit pro provedení převodu na soubor PNG pomocí metody ConvertImage().

Kód pro převod BMP na PNG v NET Low Code API

Tento příklad vám umožní převést BMP na PNG s C# Cloud API. Stačí poskytnout soubor BMP pomocí sady Aspose.Imaging REST API SDK a stáhnout výstupní soubor PNG, abyste jej mohli lokálně uložit. Proces převodu můžete vylepšit nastavením různých argumentů během objektu ConvertImageRequest, které jsou v tomto ukázkovém kódu standardně nastaveny na hodnotu null.

V tomto příkladu jsme se naučili transformovat BMP na PNG pomocí Cloud API. Pokud chcete převést BMP na obrázek JPEG, přečtěte si článek o Převeďte BMP na JPEG pomocí NET REST API.

 Čeština