Převeďte BMP do PDF pomocí NET REST API

V tomto ostrém tématu se dozvíte, jak převést BMP na PDF pomocí NET REST API. Vyvineme převaděč BMP na PDF s C# Low Code API podle podrobných a přehledných kroků uvedených v následující části. Tuto aplikaci lze integrovat s jakoukoli aplikací .NET podporovanou v prostředích Windows, Linux nebo macOS a převod lze provést zdarma.

Předpoklad

Kroky k převodu BMP do PDF pomocí NET REST API

  1. Nastavte ID klienta a Tajný klíč klienta pro rozhraní API pro převod BMP do PDF
  2. Vytvořte instanci třídy ImagingAPI s přihlašovacími údaji klienta k provedení převodu BMP do PDF
  3. Zadejte názvy zdrojových souborů BMP a výstupních souborů PDF
  4. Přečtěte si zdrojový soubor BMP a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte instanci ConvertImageRequest s proudem vstupního souboru a výstupním formátem PDF
  6. Voláním metody ConvertImage převod BMP do PDF pomocí NET REST API
  7. Uložte výstupní soubor PDF na místní disk s vráceným tokem odpovědí

Výše uvedené kroky transformují typ souboru z BMP na PDF pomocí C# Low Code API. Začneme s inicializací konfigurace SDK vytvořením objektu třídy ImagingAPI. Poté načteme zdrojový soubor BMP pomocí FileStream a vytvoříme instanci objektu třídy ConvertImageRequest, který se dále použije k provedení převodu do PDF pomocí metody ConvertImage().

Kód pro převod BMP do PDF v NET Low Code API

Tento příklad kódu vám umožňuje převést BMP na PDF pomocí C# Cloud API. Stačí dodat soubor BMP pomocí sady Aspose.Imaging REST API SDK a stáhnout výstupní soubor PDF, abyste jej mohli lokálně uložit. Proces převodu můžete dále přizpůsobit nastavením různých vlastností během vytváření instance objektu ConvertImageRequest, které jsou v tomto ukázkovém kódu standardně nastaveny na hodnotu null.

V tomto tutoriálu jsme se naučili transformovat BMP do PDF pomocí Cloud API. Pokud máte zájem o převod BMP na JPEG, přečtěte si článek o tom, jak Převeďte BMP na JPEG pomocí NET REST API.

 Čeština