Jak převést SVG do WMF pomocí Java REST API

V tomto krátkém tutoriálu se dozvíte, jak převést SVG do WMF pomocí Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) je vektorový obrázkový formát pro dvourozměrnou grafiku. Jedná se o souborový formát založený na XML, který umožňuje vývojářům a návrhářům vytvářet vysoce kvalitní interaktivní webovou grafiku. Soubory SVG jsou škálovatelné, což znamená, že jejich velikost lze měnit bez ztráty kvality.

Naopak, WMF (Windows Metafile) je formát vektorového grafického souboru vyvinutý společností Microsoft a používaný především v aplikacích Windows. Soubory WMF ukládají vektorové nebo bitmapové obrázky, včetně textu, čar, křivek a dalších objektů, které lze kreslit nebo tisknout. Pokud chcete konverzi SVG do WMF v Java Low Code API, pak totéž lze provést pomocí následující ukázky.

Předpoklad

Kroky k převodu SVG na WMF v Java REST API

  1. Nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte objekt třídy ImagingAPI s přihlašovacími údaji klienta
  3. Určete vstupní a výstupní soubory
  4. Přečtěte si vstupní SVG soubor a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte instanci ConvertImageRequest se vstupními a výstupními formáty souborů
  6. Zavolejte metodu convertImage pro převod SVG do WMF pomocí REST API
  7. Uložte výstupní soubor WMF na místní disk

Kód pro konverzi SVG do WMF v Java Low Code API

Fragment kódu uvedený v tomto příspěvku vám umožňuje převést SVG na WMF pomocí Java REST API. Stačí dodat soubor SVG pomocí sady Aspose.Imaging REST API SDK a stáhnout výstupní soubor WMF pro jeho místní uložení.

Výše uvedený převod SVG do WMF lze použít s libovolnými aplikacemi bez kódu nebo s nízkým kódem na Windows, Linux nebo Mac.

Následující odkaz ukazuje podobnou funkci, která by vám mohla být užitečná: Jak převést GIF na PNG pomocí Java REST API

 Čeština