Jak převést SVG na PSD pomocí Java REST API

This step by step tutorial elaborates how to convert SVG to PSD with Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) is an XML-based vector image format for two-dimensional graphics with support for interactivity and animation. The SVG specification is an open standard developed by the World Wide Web Consortium (W3C) since 1999. Obrázky SVG a jejich chování jsou definovány v textových souborech XML. To znamená, že je lze vyhledávat, indexovat, skriptovat a v případě potřeby komprimovat. Jako soubory XML lze obrázky SVG vytvářet a upravovat pomocí libovolného textového editoru a také pomocí kreslicího softwaru.

Soubor PSD (Photoshop Document) je však typ souboru obrázku vytvořený aplikací Adobe Photoshop, nejoblíbenějším softwarem pro úpravu obrázků. Soubor PSD ukládá obrázek s podporou většiny možností zobrazení dostupných ve Photoshopu. Patří mezi ně vrstvy s maskami, průhledností, textem, alfa kanály a přímými barvami, ořezovými cestami a nastavením duplexu. Pokud potřebujete konverzi SVG na PSD v Java Low Code API, lze toho samého dosáhnout pomocí následujícího kódu.

Předpoklad

Kroky k převodu SVG na PSD v Java REST API

  1. Nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte objekt třídy ImagingAPI s přihlašovacími údaji klienta
  3. Určete vstupní a výstupní soubory
  4. Přečtěte si vstupní SVG soubor a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte objekt ConvertImageRequest se vstupními a výstupními formáty souborů
  6. Zavolejte metodu convertImage pro převod SVG na PSD pomocí REST API
  7. Uložte výstupní soubor PSD na místní disk

Kód pro konverzi SVG na PSD v Java Low Code API

Výše uvedený fragment kódu vám pomůže převést SVG na PSD pomocí Java REST API. Musíte pouze poskytnout soubor SVG pomocí sady Aspose.Imaging REST API SDK a stáhnout výstupní soubor PSD, abyste jej mohli lokálně uložit.

Tato konverze SVG na PSD by mohla být spotřebována s libovolnými aplikacemi bez kódu nebo s nízkým kódem na jakémkoli operačním systému.

Následující téma zkoumá podobnou funkci, která může být také užitečná: Jak převést JPG na GIF pomocí Java REST API

 Čeština