Jak převést SVG na PNG pomocí Java REST API

V tomto krátkém tutoriálu se dozvíte, jak převést SVG na PNG pomocí Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) je vektorový obrázkový formát založený na XML pro dvourozměrnou grafiku. Používá se k zobrazení různých grafických prvků na webu a je podporován většinou webových prohlížečů. Formát SVG je nezávislý na rozlišení, což znamená, že grafiku SVG lze zmenšit na libovolnou velikost bez ztráty kvality.

Zatímco soubor PNG (Portable Network Graphics) je typ formátu rastrového obrázku, který k ukládání obrázků používá bezeztrátovou kompresi. Soubory PNG se běžně používají k ukládání grafiky pro webové obrázky, jako jsou loga nebo ikony, a mají vyšší kvalitu než jiné formáty souborů, jako jsou JPG nebo GIF. Soubory PNG jsou větší než jiné formáty souborů, ale podporují 24bitové barvy, což umožňuje mnohem širší rozsah barev než jiné formáty souborů. Pokud potřebujete konverzi SVG na PNG v Java Low Code API, lze toho dosáhnout pomocí následujícího fragmentu kódu.

Předpoklad

Kroky k převodu SVG na PNG v Java REST API

  1. Nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte instanci třídy ImagingAPI s přihlašovacími údaji klienta
  3. Určete vstupní a výstupní soubory
  4. Přečtěte si vstupní SVG soubor a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte instanci ConvertImageRequest se vstupními a výstupními formáty souborů
  6. Zavolejte metodu convertImage pro převod SVG na PNG pomocí REST API
  7. Uložte výstupní soubor PNG na místní disk

Kód pro převod SVG na PNG v Java Low Code API

Výše uvedený fragment kódu vám pomůže převést SVG na PNG pomocí Java REST API. Potřebujete pouze poskytnout soubor SVG pomocí sady Aspose.Imaging REST API SDK a stáhnout výstupní soubor PNG, abyste jej mohli lokálně uložit.

Výše uvedený převod SVG na PNG lze použít s libovolnými aplikacemi bez kódu nebo s nízkým kódem v jakémkoli operačním systému.

Následující odkaz ukazuje podobnou funkci, která by vám mohla být užitečná: Jak převést GIF na JPG pomocí Java REST API

 Čeština