Jak převést SVG na JPG pomocí Java REST API

Tento krátký tutoriál vám ukáže, jak převést SVG na JPG pomocí Java REST API. SVG je zkratka pro Scalable Vector Graphics a je to typ souboru formátu používaného pro vytváření a zobrazování vektorové grafiky na webu. Vektorová grafika se skládá z řady bodů, čar a tvarů, které lze měnit bez ztráty kvality obrazu. SVG se široce používá pro vytváření log, ikon, ilustrací, diagramů, grafů a dalších.

Zatímco JPG (nebo JPEG) je zkratka pro Joint Photographic Experts Group a je to formát souboru používaný pro ukládání digitálních fotografií. Je to oblíbený formát pro kompresi a zobrazování vysoce kvalitních fotografických obrázků. Soubory JPG jsou menší než některé jiné formáty souborů obrázků, což usnadňuje jejich sdílení online. Pokud chcete konverzi SVG na JPG v Java Low Code API, lze toho dosáhnout pomocí následujícího fragmentu kódu.

Předpoklad

Kroky k převodu SVG na JPG v Java REST API

  1. Nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte objekt třídy ImagingAPI s přihlašovacími údaji klienta
  3. Určete vstupní a výstupní soubory
  4. Přečtěte si vstupní SVG soubor a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte instanci ConvertImageRequest se vstupními a výstupními formáty souborů
  6. Zavolejte metodu convertImage pro převod SVG na JPG pomocí REST API
  7. Uložte výstupní soubor JPG na místní disk

Kód pro konverzi SVG na JPG v Java Low Code API

Jednoduchý a snadný úryvek kódu uvedený na této stránce vám umožňuje převést SVG na JPG pomocí Java REST API. Jednoduše musíte dodat soubor SVG pomocí sady Aspose.Imaging REST API SDK a stáhnout výstupní soubor JPG pro jeho místní uložení.

Výše uvedený převod SVG na JPG lze použít s libovolnými aplikacemi bez kódu nebo s nízkým kódem na jakémkoli operačním systému.

Další relevantní funkci lze nalézt na následující adrese URL: Jak převést JPG na PNG pomocí Java REST API

 Čeština