Jak převést SVG na GIF pomocí Java REST API

In this simple and easy tutorial, you’ll understand how to convert SVG to GIF with Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) is an XML-based vector image format for two-dimensional graphics with support for interactivity and animation. The SVG specification is an open standard developed by the World Wide Web Consortium (W3C) since 1999. Obrázky SVG a jejich chování jsou definovány v textových souborech XML. To znamená, že je lze vyhledávat, indexovat, skriptovat a komprimovat. Jako soubory XML lze obrázky SVG vytvářet a upravovat pomocí libovolného textového editoru a také pomocí kreslicího softwaru.

Soubor GIF (Graphics Interchange Format) je však typ souboru obrázku, který je komprimován, aby se zkrátila doba přenosu, a běžně se používá na internetu pro zobrazování obrázků. GIF mohou obsahovat až 8 bitů na pixel pro každý obrázek, což umožňuje, aby jeden obrázek odkazoval na svou vlastní paletu až 256 různých barev vybraných z 24bitového barevného prostoru RGB. GIFy lze také animovat, což umožňuje jejich použití jako krátké animace nebo videa v nízkém rozlišení. Pokud byste chtěli konverzi SVG na GIF v Java Low Code API, totéž lze provést pomocí následujícího úryvku.

Předpoklad

Kroky k převodu SVG na GIF v Java REST API

  1. Nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte objekt třídy ImagingAPI s přihlašovacími údaji klienta
  3. Určete vstupní a výstupní soubory
  4. Přečtěte si vstupní SVG soubor a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte objekt ConvertImageRequest se vstupními a výstupními formáty souborů
  6. Zavolejte metodu convertImage pro převod SVG na GIF pomocí REST API
  7. Uložte výstupní soubor GIF na místní disk

Kód pro konverzi SVG na GIF v Java Low Code API

Výše uvedená ukázka kódu vám umožňuje převést SVG na GIF pomocí Java REST API. Musíte pouze poskytnout soubor SVG pomocí sady Aspose.Imaging REST API SDK a stáhnout výstupní soubor GIF, abyste jej mohli lokálně uložit.

Výše uvedený převod SVG na GIF lze zneužít pomocí jakýchkoli aplikací bez kódu nebo s nízkým kódem na jakémkoli operačním systému.

Následující odkaz ukazuje podobnou funkci, která by vám mohla být užitečná: Jak převést JPG na PSD pomocí Java REST API

 Čeština